Felmérés: a Csehországban tanuló és dolgozó szlovákiai magyarok fele nem tervezi hazatérését

A Csehországban dolgozó magyarok fele nem akar többé hazatérni Szlovákiába. A cseh egyetemeken tanuló fiatalok mindössze 13 %-a gondolkodik, azon, hogy az egyetem elvégzése után visszatér szülőföldjére – derült ki a Vox Juventae Polgári Társulás szociológiai felméréséből.

A Csehországban tanuló és dolgozó szlovákiai magyarok száma évről évre növekszik, mégsem készült róluk eddig átfogó felmérés. A Vox Juventae társulás Lampl Zsuzsanna szociológus vezetésével reprezentatív felmérést készített a témában. A maga nemében egyedülálló, hiánypótló kutatás célja az volt, hogy megismerjük a csehországi magyar közösség gondolkodását, motivációit, elképzeléseit. Választ szerettünk volna kapni olyan kérdésekre, hogy miért döntenek a mai fiatalok a csehországi tanulás mellett, milyen szokások, közgondolkodás jellemzi közösségüket, és hogyan ítélik meg lakóhelyük és szülőföldjük lehetőségeit.

A megszólítottak két csoportra oszthatók – a csehországi egyetemeken tanuló magyar nemzetiségű fiatalok, és a korábban cseh egyetemeken tanult szlovákiai magyarok, akiknek bár Szlovákiában van állandó lakhelyük, továbbra is Csehországban élnek. A résztvevők átlagéletkora 28 év.

Válaszaikból kiderült, a Szlovákiába való visszatérésen mindösszesen az egyetemisták 13 %-a, a dolgozók pedig egynegyede gondolkodik. A tanulók elárulták azt is, hogy 19 %-uk egyáltalán nem tervez hazatérni, az egyetemek elvégzését követően legtöbbjük (40 %-uk) Csehországban vagy valamely nyugat európai államban (34 %) szeretne munkát vállalni. Minden ötödik érintett kíván csak Szlovákiában dolgozni.

Afelől is érdeklődtünk, terveznek-e tartósabban elköltözni Szlovákiából. A válaszok arról tanúskodnak, hogy e gondolat a megkérdezettek jelentős része számára aktuális. Vagy fontolgatják, vagy már döntöttek is a költözésüket illetően. Ezek az adatok arra utalnak, hogy Dél-Szlovákia fiataljai nem látnak perspektívát a szülőföldjükön való érvényesülésre.
Csehország elsősorban a minőségi oktatás biztosítása és a jó nevű egyetemei miatt érdekes a szlovákiai magyarságnak. Hogy mennyire bíznak az egyetem által nyújtott képzésben, bizonyítja, hogy 84 %-uk szinte egyáltalán nem, vagy csak igen kevéssé tart attól az eshetőségtől, hogy munka nélkül marad. Bár legtöbbjük magyar tannyelvű középiskolákban érettségizett, alig egytizedüknek vannak tartós nyelvi problémái.

Míg a dolgozók fele azért nem akar visszatérni Szlovákiába, mert elégettek lakókörülményeivel, családi életével és emberi kapcsolataival. Az érintettek jól érzik magukat Csehországban, szilárd, biztos lábakon álló munkájuk van, előlépési lehetőséggel. A megkérdezettek csaknem 90 %-a olyan munkát végez, mely kisebb vagy nagyobb mértékben a kitanult szakmájával áll összefüggésben. Ebből 44 %-uk pontosan a kitanult szférában tevékenykedik.

Úgy gondoljuk, felmérésünk alátámasztja azokat az okokat, amik miatt jelentős a dél-szlovákiai régiókból az elvándorlás és a magyarság létszámának csökkenése. Bízunk abban, hogy a kutatás hozzájárul a kérdés társadalmi vitájához, mely elősegítheti a probléma megoldását.

A teljes elemzés megtekinthető a Vox Juventae társulás honlapján.

Vox Juventae társulás
www.voxjuventae.sk
voxjuventae@gmail.com
Tel: + 421 905/281-747

Pozsony, 2013. március 18.

GDE Hiba: Hiba a fájlletöltés közben - Ha szükséges kapcsolja ki a hibaellenőrzést. (404:Not Found)