Pályázati kiírás – 2007/2008

Szülőföld és jövőkép pályázat 2008

A Vox Juventae polgári társulás 2007/2008-as pályázati kiírásának ismertetése

A pályázat leírása

A szlovákiai magyarságnak előremutató, gazdasági és szellemi gyarapodásának irányvonalát világosan meghatározó gondolatokra, elképzelésekre van szüksége. Ennek a jövőképnek a megvalósításában rejlik a szülőföldön való sikeres boldogulás kulcsa, egy minél nyitottabb és szabadabb társadalom keretében.

A pályázat célja, hogy feltárjuk és megismerjük a felvidéki magyar társadalom aktuális helyzetét, fő problémait. A kiírással szeretnénk megteremteni a lehetőséget a pályázóknak ahhoz, hogy írásukkal és gondolataikkal segítsék a magyarlakta régiók fejlődése és jövője szempontjából döntő fontosságú közép- és hosszútávú stratégiák megalkotását, elemzését. Ötletek felvetésével, kész, talpraesett és effektív megoldási javaslatokkal esetleg megvalósítható cselekvési irányvonalat is kínálva a létező problémák megoldására.

A pályázat célja megszólítani a fiatal magyar értelmiségi réteget, hogy nemcsak baráti társaságban elhangzott gondolataikkal, hanem leírt véleményeikkel, ötleteikkel és tetteikkel is hasznára legyenek a szlovákiai magyarságnak.

A Vox Juventae polgári társulás adott témákra fókuszálva, a pályázók segítségével szeretné feltárni és megismerni a honi magyar társadalom aktuális helyzetét és főbb problémáit, s együtt meghatározni a megvalósításra érdemes ötleteket és elképzeléseket, melyekkel a felvetett problémák orvosolhatóak lennének.

Kiknek szól?

Szlovákiai egyetemeken tanuló magyar, valamint szlovák állampolgársággal rendelkező magyarországi és csehországi egyetemeken tanuló felvidéki diákoknak, doktoranduszoknak és 35. életévüket még be nem töltött értelmiségiek részére.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

A pályázat témakörei:

  1. A szlovákiai magyar régiók gazdasági, infrastrukturális problémái és fejlesztésük lehetséges módjai

Szlovákia déli, magyarlakta vidékei átlag alatti gazdasági mutatókkal rendelkeznek. A régió infrastruktúrája (közutai, hiányzó gyorsforgalmi- és sztrádahálózata, valamint minimálisan modernizált és kihasznált vasúthálózata) szintén lemaradást mutat az ország többi részével szemben. Állami pénzek mellett legalább ugyanolyan fontosak a régiók gazdasági fellendüléséhez a prosperáló magánvállalkozások és beruházásaik, a világos játékszabályok, a megfelelően képzett munkaerő, alacsony adók. Milyen stratégiával zárkóztatható fel a hosszú ideje alultáplált és lemaradozó régió? Ipari parkok kellenek vagy vidéki turizmus? Hazai költségvetési források és/vagy európai pénzügyi alapok segítenek?

  1. Szociális és foglalkoztatáspolitika – megoldásra váró kérdések és lehetséges válaszok

A déli régiók munkanélküliségi mutatói majdnem minden járásban az országos szint felett vannak. A magyar zöldség még megterem, ám jólétet már nem eredményez. Megélhetést sem. Milyen irányba mozduljon el a régió foglalkoztatási politikája? Egyre több fiatal keresi a boldogulást más országokban, fokozódik az elvándorlás. Kell és/vagy lehet ez ellen küzdeni? A külföldön megszerzett értékes tapasztalatok és tudás s az átélt élmények otthon is kamatoztathatóak lennének mindenki javára. Hogyan „hozhatóak haza” a gazdasági diaszpórába szakadt szlovákiai magyarok?

  1. A szlovákiai magyar oktatáspolitika és iskolarendszer aktuális állapota és kihívásai

Magyar iskola van. Még. Már egyetem is. Még. Gyerekből viszont egyre kevesebb születik és több helyről hallani az oktatás nem európai szintű minőségéről is. Minőségi magyar iskolát! De hogyan, ki(k)nek, és milyet? Elméleti vagy gyakorlati tantárgyak? Mi legyen a vegyes tanítási nyelvű iskolákkal? Miért van kevés magyar egyetemista s behozható-e ez a lemaradás? Hogyan érhetné el egyetemünk legalább az európai átlagot?

  1. A szlovák – magyar együttélést és jószomszédi kapcsolatokat erősítő, elképzelések, megoldási javaslatok

Magyar s szlovák időnként egymásnak ugrik. Nemzetileg túlfűtött kormányok uralkodása esetén még inkább. Mi ennek az oka? Mivel s hogyan csökkenthető a konfliktusok száma és intenzitása? A napi politikai történések mellett elhalványulnak a vegyesen lakott területek szlovák-magyar együttélésének (vagy egymás mellett élésének?) sajátosságai, problémái. Hogy működik ez helyi szinten? Egymás riválisai vagy szövetségesei vagyunk?

  1. Önkormányzatok és helyi demokrácia – a helyi közélet állapota, problémái, kiaknázatlan lehetőségei és jövőképe

A demokrácia területi autonómia nélkül is megnyitotta előttünk az önszerveződés és helyi érdekvédelem lehetőségeit. Elég ez vagy több is kell? Megfelelően ki tudjuk használni önkormányzati lehetőségeinket vagy helyi kiskirályok sakktáblájává válik vidékünk? Milyen állapotban van a helyi közélet, és hogyan lehetne csökkenteni a polgárok közömbösségét településük ügyei-sorsa iránt?

  1. A magyar nyelvhasználat lehetőségei Szlovákiában

Nyelvében él a nemzet. Ha nem használja eleget, kihal. Immár évek óta nemcsak egymás között beszélhetünk magyarul – hivatalaink nagy részében is. Tudunk róla, vagy csak lusták vagyunk? Milyen nyelven kérjük ki a kisfröccsöt a galántai kocsmában?

  1. A szlovákiai magyarság külpolitikai érdekei és lehetőségei

Szövetségest nem csak itthon, külföldön is találhatunk. Talán még kevésbé leszünk egyedül. Milyen lehetőségei vannak egy kisebbségnek a határokon kívül? Milyen partnerek után nézzünk és hol?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Díjazás:

Témakörönként az első három helyen végző írás részesül pénzjutalomban. Mindegyik témakör első helyezettje 10.000, a második 5.000, a harmadik pedig 3.000 koronát kap. Az adott pályázó pályázatainak száma nincs limitálva, azaz egy témakörbe több írást is benyújthat, vagy akár mindegyik témakörben is pályázhat. Egy pályamunkát több társszerző is írhat (kollektív szerzők). A legsikeresebb pályázóknak tanulmányutat biztosítunk az Európai Parlamentbe. Amennyiben egy adott témában nem érkezik be értékelhető minőségű pályázat, a szervezők fenntartják a jogot, hogy eltekintsenek a díjazástól.

Harmonogram:

2007. november 23.

A pályázat kiírása

2008. március 31.

A pályázat beküldésének határideje a nevezési lappal együtt

2008. április

A beérkezett pályázatok kiértékelése

2008. május

A legsikeresebb pályázatok prezentálása egy szakmai konferencia keretén belül

A pályázat kiértékelése:

A pályaművek kiértékelését a védnökként szereplő európai parlamenti képviselők, az adott szakterület elismert szakértői, közszereplők, valamint a Vox Juventae polgári társulás tagjai végzik.

A konferencia vendégei a hazai magyar politika személyiségei, a honi társadalomkutató és szociológiai intézmények képviselői, valamint a gazdasági szféra releváns szereplői és a pályázat támogatói lesznek.

A pályázat formai és mennyiségi követelményei:

 • Cím: félkövér 14-es betűméret, Times New Roman
 • Normál szöveg: 12-es betűméret, Times New Roman, 1,5-ös sorköz
 • Oldalszélek beállítása: jobb és bal: 2,5, fent és lent 2
 • Pályamű hossza: legalább 10 oldal
 • Nyelv: magyar
 • Könyvre, sajtóra, interjúra, törvényre való esetleges hivatkozás, pl:
  1. Szarka László: Duna-táji dilemmák. Ister, Budapest, 1998, 49 oldal
  2. Szarka László, Duna-táji dilemmák (Új Szó 2007.10.16.)